Jsme tým architektů a inženýrů činných v investiční výstavbě. Našemu oboru se věnujeme již od roku 2009 v podobě externích spoluprací s architektonickými ateliéry a projekčními kancelářemi. Máme za sebou celou řadu studií, spoluprací na projektech a realizací.
Našim cílem je úzká spolupráce s klientem, kterému pomůžeme zhmotnit jeho představu o budoucím prostoru.

Mezi nejčastější můžeme řadit tvorbu nových:

  • - rodinných domů přesně na míru či rekonstrukce stávajících
  • - pomoc při revitalizaci bytových domů
  • - návrh nových bytových domů
  • - tvorba interiérů a revitalizace stávajících
  • - urbanistické studie
  • - tvorba nových a rekonstrukce stávajících komerčních prostor
  • - občanská vybavenost a vše kolem
  •  …a mnoho dalšího

Součástí naší práce je nejenom vytvoření vize a koncepce, ale také její celková projektová příprava včetně všech profesí tak, aby stavbu stavební úřad povolil a dodavatel byl schopen stavbu dodat.
Náš tým spolupracuje s celou řadou odborníků činných v investiční výstavbě.
Mezi nejdůležitější patří ostravská projekční kancelář DaF – PROJEKT s.r.o., se kterou udržujeme blízké pracovní vztahy a navzájem doplňujeme svou činnost tak, abychom vždy dosáhli tíženého cíle - spokojenost klientů a vytvoření kvalitního prostoru.

Náš základní tým tvoří :

Ing. arch. Josef Řezníček
Ing. arch. Jan Paulík
Ing. arch. Jan Fridrich
Ing. arch. Jakub Miller

Bc.  Marek Stařičný
Ing. Petr Sochor
Autorizovaný technik Lukáš Miketa
Ing.  Michal Toman

Lukáš Řezníček 
2016 © Owls Architects Group