Lokalita: Ostrava - Fifejdy
Typ: Architektonická studie
Stav: Studie
Architektonická studie: 2012

Investor měl jasný požadavek na vytvoření jednoduché administrativní budovy pojímající 6000m2 kancelářských ploch. Budova měla mít charakter podnikatelského inkubátoru, který svým nájemcům za přijatelný nájem nabízí moderní čisté prostředí pro jejich podnikatelský záměr.

Budova byla koncipována jako jednoduchá dvojice kubických budov spojená propojovacím krčkem. Jednalo se o podélný chodbový trojtrakt. Samotná tvář objektu je význačná svým přísným rastrem pásových oken.

Nenápadnost a jednoduchost fasády je záměrně potlačena v místě nouzového schodiště, kde je v kombinaci s kovovým schodiště užit průhledný tahokovový plech spolu se sklobetonovými tvárnicemi.

Dům měl přímou návaznost na sousední školící středisko.Jak psát web
2016 © Owls Architects Group