Lokalita: Darkovice
Typ: architektonická studie RD - Rekonstrukce
Stav: studie, DUR
Architektonická studie: 2016
Předpokládaný rok výstavby: 2017

Úkolem bylo vytvořit rodinný dům na místě současného domu. Postupem prověřování jsme došli k závěru, že optimem bude zachovat část současného RD a podstatně jej přizpůsobit nový majitelům.

Z původního domu bude zachováno podzemní podlaží a obvodové stěny prvního patra. Celé druhé patro včetně krovu bude sneseno včetně stopu mezi prvním a druhým patrem.

Obvodové zdivo dozná určitých úprav otvorů, bude ztuženo železobetonovým věncem a přemostěno novým stropem. Druhé nadzemní podlaží již bude konstrukčně tvořeno dřevěným sendvičovým pláštěm s tepelnou izolací.

K této stavbě bude dobudováno nové zádveří s pracovnou, přístřešek pro auta a altán. Dojde k přebudování okolních zpevněných ploch.

Specifikem domu byl požadavek na rozměrnou hernu pro děti v návaznosti 3 dětské pokoje. Tento prostor byl vytvořen v prostoru krovu, který zasahuje do druhého patra i podkroví. Výškový rozdíl zde překonáváme přes lehké dřevěné schodiště a samotný volný prostor herny je zabezpečen pro hru dětí bezpečnostními sítěmi, které zároveň tvoří hlavní hrací plochu.
Jak psát web
2016 © Owls Architects Group