Lokalita: Haj ve Slezsku
Typ: architektonická studie rekonstrukce a novostavba
Stav: studie
Architektonická studie: 2016
Předpokládaný rok výstavby: 2018

Zde jsme stáli před výzvou, jak adekvátně rozšířit aktuálně kapacitně nedostatečný dvougenerační dům.

Jednou částí studie byla snaha o maximální celkovou repasi původního domu, však s minimem složitějších zásahů. Studie připravila dva základní názory, kterou cestou by se dalo vydat.

Druhou součástí byla samotná přístavba, která měla za úkol se co možná nejmenší plochou dotknout či prolnout stávajícím objektem však při zachování optimální užitné plochy i prostoru. Vznikl trochu netypický půdorys objektu, který akcentoval okolní danosti pozemku a terénu. Na jeho tvaru se podepsala také vnitřní dispozice a konečným výsledkem byl nepravidelný půdorys, který se rozšiřovat v místě jednoramenného schodiště uloženého napříč dispozicí. Zároveň v místě vystoupání schodiště bylo zapotřebí mít adekvátní podchodnou výšku a navazující pracovnu. Ostatní část podkroví již nebylo nutné osazovat s vysokou střechou a směrem ke stávajícímu domu bylo zapotřebí střechu úplně vypustit. Tím jsme se dostali k netypickému tvaru domu s klesajícím hřebenem střechy, který přesně využil každý kousek prostoru, který potřeboval, ale dál už nešel.

Přístavba je zcela odproštěna od jednoúčelných zbytečností a staví pouze na maximálním užitku z prostoru samotného.

Jak psát web
2016 © Owls Architects Group