Lokalita: Havířov
Typ: Architektonická studie a projekt  DUR, DSP, DPS
Architektonická studie: 2015 
Projekt: 2016-2019
Rok výstavby: 2019-2021
 

Dané místo a objekt nádraží v Havířově je specifický a po dlouhé roky neřešený veřejný prostor. Město má v podobě této výpravní haly skrytý klenot, o kterém se mluví, však velká spousta zainteresovaných si tento fakt nepřipouští. Našim cílem bylo vytvořit fungující předprostor k výpravní hale, který je, ač se to zatím nezdá, důležitým dopravním a sociálním uzlem. Místo samotné skýtá nebývalé možnosti komerčního využití, však vzhledem k chybějící dlouhodobé koncepci se až doposud nedařilo místo oživit.

Razíme teorii, že pokud se nám podaří vytvořit fungující přestupní terminál, který bude svým uživatelům plnohodnotně sloužit, tak jej budou nejenom rádi užívat, ale také se stane příznivým místem, který jeho uživatel nebude chtít co nejrychleji opustit.

Místo má obrovské prostorové rezervy, které je třeba náležitě dopravně obsloužit a připravit pro budoucí využití. A právě tento přednádražní prostor poslouží jako interakční bod, který ukáže tyto skryté možnosti.

Celý prostor jsme koncipovali tak, aby byl maximálně funkční pro jeho hlavní užití, kterým je obsluha cestujících. Dominantou místa je jednoznačně historicky cenná výpravní hala. Její boční křídla doplňují funkční celek, však nejsou natolik důležitá, takže koncepcí bylo je úplně pohledově potlačit. 

Samotná série přístřešků je funkční stavbou, která má zpříjemnit komfort, ale nemá ambice dominovat právě výpravní hale.
Jak psát web
2016 © Owls Architects Group