Lokalita: Dolní Benešov
Typ: architektonická studie RD
Stav: realizováno
Architektonická studie: 2012
Výstavba: 2013

Zadáním bylo vytvořit příjemný domov pro čtyřčlennou rodinu. Celkový charakter obce nasměřoval naše koncepční uvažování k jednoduchým kubickým hmotám, které do daného místa nejenom zapadly, ale zároveň byly efektivní a ekonomické pro vytvoření daného prostoru v rámci nastavených mantinelů.

Objekt je svou hlavní fasádou směřován k jihu, abychom plně využili potencionálu daného pozemku. Pro čistotu tvarů a zdůraznění inspirace funkcionalistickými principy byla hlavní fasáda osazena pásem okenní sestavy, která je tvořena okny a meziokenními vložkami.

Dominantou spodního patra je velká skleněná stěna, která dostává jižní světlo do útrob hlavního obytného prostoru.

Objekt se na svém zevnějšku nesnaží ničím upozornit. Je očištěn od všech zbytečností a zůstává plně funkční celek. Jako netypický detail může být vnímána dvojice oken, které přiznaly polohu a sklon vnitřního schodiště.

Dvojgaráž je od objektu záměrně oddělena a její funkce je vyjádřena odstínem fasády.

Stavba samotná je založena na železobetonové desce tvoření základovými pásy. Pro obvodové zdivo bylo použito systému Porotherm, který byl z vnějšku doplněn o zateplovací systém.

Proti přehřátí je jižní a západní fasáda chráněna venkovními žaluziemi.

Specialitou interiéru je oddělení jídelny s kuchyní od obývacího pokoje, kde příčka obsahuje dvojici posuvných dveří.

Dům má podzemní podlaží, které obsahuje technické zázemí a přípravu pro saunu.Jak psát web
2016 © Owls Architects Group