Lokalita: Ostrava
Typ: architektonická studie polyfunkčního objektu
Stav: realizováno
Architektonická studie: 2012
Výstavba: 2013

Zadáním bylo doplnit stávající prodejnu o sociální zázemí a doplnit areál o samostatné prostory pro komerční využití.

Původní koncepce počítaly s rozsáhlým objektem o půdorysu tvaru L. Postupně došlo k redukci na relativně malý a kompaktní objekt, který měl být svou hmotou co možná nejkompaktnější.

Výsledkem byl jednoduchý kubický tvar, který je svými převážně orientován k jihu. Hlavní jižní fasáda je složena ze základního rytmu oken a pilířů, kde dominantou tohoto rytmu je jeho přesušení v místě odpočinkové terasy ve 2.np.

Poměrně malá dispozice je výsledek bedlivého testování a odlaďování tak, abychom byli schopni do co nejmenšího objektu umístit co možná největší možností funkcí při zachování optimálního provozu bez zbytečného plýtvání prostorem.Jak psát web
2016 © Owls Architects Group