Lokalita: Brno - Vídeňská
Typ: Architektonická studie
Stav: Studie
Architektonická studie: 2011

Malá studentská architektonická soutěž kladla za cíl vytvoření studentských kolejí a menzy včetně adekvátního parkování uprostřed Brna.

Koncepce této stavby je založena na vnitřním polosoukromém atriu, kolem kterého jsou rozmístěny samotné studentské pokoje. Celé první patro je zaplněno hlavním vstupem a menzou se zázemím.

Na fasádě objektu jsou dominantní lodžie, které slouží pro střetávání studentů a rozbíjí přísný rytmus členění fasády.

Podzemní podlaží je využito pro parkování, které je vybaveno automatickým zakladačem.

Celý objekt je jednoduchou úpravou modifikovatelné na bytový dům s restaurací.Jak psát web
2016 © Owls Architects Group