Lokalita: Havířov
Typ: Architektonicko-urbanistická prověřovací studie
Stav: Studie
Architektonická studie: 2013

Tato urbanistická studie si kladla za cíl nastínit možnosti daného prostranství za předpokladu optimálního společensko-ekonomického rozvoje v budoucích 50 letech.

Bylo definováno, jak je daný prostor mezi rychlostní silnicí 1/11 a drážní tratí Ostrava - Český Těšín využitelný a potažmo důležitý pro město Havířov.

Celá koncepce je založena na existenci interakčního bodu, který za předpokladu jeho vhodného zpracování dokáže na sebe navázat mnohem větší a rozsáhlou lidskou činnost, kterou v daném místě může být komerce, věda, výzkum a školství v návaznosti na nedaleký areál volného času.

Celý prostor je dokonale dopravně obsloužen a je pro obyvatele města a okolí znám i jimi využíván.

Koncepce samotného interakčního bodu, kterým je střed tohoto prostoru je založen na domyšlení ideálního přestupního dopravního terminálu, který v sobě skýtá autobusovou, vlakovou, automobilovou a v neposlední řadě vlako-tramvajovou dopravu.

Již o několik let dříve byla pro celý moravskoslezský region zpracována prověřovací studie využitelnosti tzv. vlakotramvaje pro rychlou a ekonomickou alternativu k individuální automobilové a hromadné dopravě vlaky či autobusy.

Výsledkem této studie je zjištění, že právě město Havířov je svou polohou, velikostí a návazností na krajské město Ostravu ideální na užití a propojení obou měst pomoci vlakotramvaje.

Vlakotramvaj je malý vlak typu City Elephant či Regionova, který je uzpůsoben pro jízdu skrz město. Díky svým menším rozměrům je připodobněn právě ke klasickým tramvajím.

Trasa vlakotramvaje měla vézt od Ostravy po stávající vlakové trati až do našeho dopravního uzlu, kde z kolejí pro vlak by sjela na své vlastní koleje, odkud dále by pokračovala směr Havířov – Hlavní třída.

Místo sjetí z vlakových kolejí bylo navrženo jako přestupní uzel, kde byla možnost přestupu na další již zmíněné možnosti dopravy.

Pro samotné těleso pro vlakotramvajovou trať byl zvolen historicky nejpoužívanější typ mostní konstrukce - Viadukt.

Zároveň zde byl jasný odkaz na nejvýraznější architektonický zdobný prvek města – Oblouk.

Jak psát web
2016 © Owls Architects Group