Lokalita: Krnov
Typ: Architektonicko-urbanistická studie
Stav: Studie
Architektonická studie: 2016

Společnost Kofola a.s. nás požádala o prověření možností rozšíření jejich krnovského výrobního areálu. Aktuální stav je ten, že historická tovární budova je obklopena náplavou přístaveb, které jsou nejenom nevzhledné, ale hlavně jsou technologicky a koncepčně zcela nevhodně naskládány, takže nekoncepčnost a neřízená výstavba areálu již dostihla a působí nemalé problémy. Konečný důsledek takovéhoto stavu je prodražování výroby a ušlý zisk.

Naše studie navrhla v několika postupných po sobě jdoucích fázích přebudování areálu za plného provozu, kdy dojde na vedlejších pozemcích k vybudování nového závodu, který se postupně rozšíří a napojí na historickou budovu. Ta bude očištěna od nevhodného stavebního nánosu a bude celkově rekultivována.

Areál po přebudování bude efektivnější co do provozu, bude mít patřičné prostorové rezervy, efektivnější náročnost co do energií. Zároveň se vhodnějším způsobem zachová vůči své původní historické budově, která je nyní skrytým skvostem bez adekvátního využití z pohledu dnešní doby.Jak psát web
2016 © Owls Architects Group