Lokalita: Ostrava - Nádražní
Typ: Architektonická studie
Stav: Studie
Architektonická studie: 2016

Investor vlastnící poměrně dominantní objekt na nároží ulic Veleslavínova a Nádražní v centru Ostravy si přál zpracování návrhu, jak by se dal tento objekt opravit.

Studií historických dobových fotografií jsme došli k šokujícímu odhalení, jak objekt samotný vypadal v době svého vzniku. Jeho původní architektura i tvář byla zcela zničena a obyvatelé města tím nadobro přišli o další z mnoha cenných historických objektů.

Tento fakt nás dovedl k myšlence, že toto historické dědictví a pohnutou historii objektu obyvatelům města ukážeme. Zvolili jsme jasně kontrastní ztvárnění, protože našim cílem nebylo dosáhnout napodobování již minulého a ztraceného, ale zobrazení minulosti v jasném kontrastu s naší dobou, materiály a současností.

Nad celou fasádou objektu bylo uvažováno jako nad plátnem, které je negativem (černá) fotografie a jasné bílé kontury historické podoby fasády v měřítku 1:1 jsou zobrazeny na aktuálním stavu budovy.

Další ze znázorněných variant jsou již jemnou opravou objektu tak, aby do daného okolí zapadl bez ambicí na sebe či minulost upozornit.


2016 © Owls Architects Group