Lokalita: Ostrava - Nádražní
Typ: Architektonická studie
Stav: Studie
Architektonická studie: 2016

Investor vlastnící poměrně dominantní objekt na nároží ulic Veleslavínova a Nádražní v centru Ostravy si přál zpracování návrhu, jak by se dal tento objekt opravit.

Studií historických dobových fotografií jsme došli k šokujícímu odhalení, jak objekt samotný vypadal v době svého vzniku. Jeho původní architektura i tvář byla zcela zničena a obyvatelé města tím nadobro přišli o další z mnoha cenných historických objektů.

Tento fakt nás dovedl k myšlence, že toto historické dědictví a pohnutou historii objektu obyvatelům města ukážeme. Zvolili jsme jasně kontrastní ztvárnění, protože našim cílem nebylo dosáhnout napodobování již minulého a ztraceného, ale zobrazení minulosti v jasném kontrastu s naší dobou, materiály a současností.

Nad celou fasádou objektu bylo uvažováno jako nad plátnem, které je negativem (černá) fotografie a jasné bílé kontury historické podoby fasády v měřítku 1:1 jsou zobrazeny na aktuálním stavu budovy.

Další ze znázorněných variant jsou již jemnou opravou objektu tak, aby do daného okolí zapadl bez ambicí na sebe či minulost upozornit.


Jak psát web
2016 © Owls Architects Group