Lokalita: Ostrava
Typ: Urbanistická studie
Stav: Studie
Urbanistická studie: 2013

Problematika nemocničního prostředí se nás také neminula a měli jsme možnost vyjádřit svůj názor na aktuální celkovou situace areálu Městské nemocnice Ostrava.

Podrobným průzkumem jsme dospěli k názoru, že stav nemocnice je pro návštěvníky velmi komplikovaný a nepřehledný. V návaznosti na chystající se celkovou revitalizaci budov areálu jsme vymysleli informačně-orientační systém tvořený 3 prvky.

Při příchodu do areálu některým ze 3 vstupů je návštěvník informován podsvícenou a tabulí na dominantním nepřehlédnutelném totemu, kde získá jasnou informaci o areálu a umístění jednotlivých oddělení se zvýrazněním pohotovostních pracovišť. Daná pracoviště se nachází v jednotlivých budovách, které mají svá označení pomocí písmen a číslic.
Náš systém toto označení doplní barvou pro daný objekt.

Návštěvník se blíží k hledanému pavilonu. Každý pavilon je osazen orientačním prvkem tak, aby byl viditelný z hlavních komunikačních koridorů již z vysoké vzdálenosti, i za zhoršené viditelnosti a při nepříznivém stavu pacienta. Tohoto je docíleno adekvátní velikostí daného prvku a kontrastem vůči fasádě. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti je systém vybaven osvětlením.

Jednotlivé objekty mají rozsáhle členění co do vstupů do jednotlivých oddělení. Návštěvník, který dojde k danému objektu je dle informačních oddělení u hlavních vchodů navigován k tomu hledanému vchodu. ( Není vyjímkou, že objekty mají i více než 3 vchody a každý je pro odlišné oddělení.)


Jak psát web
2016 © Owls Architects Group