Lokalita: Ostrava
Typ: Architektonická studie
Stav: Studie
Architektonická studie: 2014

Investor vlastnící tuto budovu přemýšlel nad možností využití pro rezidenční bydlení.
Dostali jsme za úkol prověřit, zda je v rámci dané lokality a města jako celku takovýto realitní plán realizovatelný.
Následnou fází bylo samotné prověření, zda budova jako taková je schopna pojmout funkci individuálního rezidenčního bydlení.
Výsledek byl velmi příznivý…činil 16 nadstandardních bytových jednotek o ploše 100-200m2 s vlastním parkováním, kdy parter objektu slouží pro komerční účely, které doplňují samotné rezidenční bydlení a lákají k užití obyvatele z blízkého okolí.


Jak psát web
2016 © Owls Architects Group