Služby, které nabízíme jsou komplexem činností, které mají pevně danou posloupnost, jasný dosažitelný cíl a každý z bodů má svou důležitost a nenahraditelnost.
Podrobnější popis služeb v oblasti návrhu staveb, předprojektové a projektové přípravy včetně inženýringu:


Předprojektová příprava - architektonické studie, koncepce:

- Shromáždění vstupních údajů a stanovení základních cílů plánované stavby
- Zpracování architektonických a objemových studií včetně 3D vizualizací
- Zajištění potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace (geologický, geodetický, o výskytu plynů...) a fotodokumentace
- Zabezpečení veškerých nutných průzkumů pro vypracování dokumentace (geologický, geodetický, radonový, atmogeochemický, historický, termovize apod.

Projektová příprava:

 • - Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
 • - Projednání DUR s dotčenými orgány a organizacemi pro účel vydání územního rozhodnutí
 • - Zajištění vydání územního rozhodnutí
 • - Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení resp. ohlášení (DSP)
 • - Projednání DSP s dotčenými orgány a organizacemi pro účel vydání stavebního povolení resp. ohlášení stavby
 • - Zajištění vydání stavebního povolení resp. ohlášení stavby
 • - Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • - Projednání DSP s dotčenými orgány a organizacemi
 • - Dohled autora nad dodržením předmětu zpracované projektové dokumentace
 • - Pomoc s výběrem dodavatele stavby

Realizační fáze stavby:

 • - Výkon autorského dozoru (AD)
 • - Výkon technické dozoru stavebníka (TDI)
 • - Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
 • - Zabezpečení změn potřebných povolení
 • - Předání stavby, zajištění kolaudačního rozhodnutí
Jak psát web
2016 © Owls Architects Group